Viktor Karpinets

Viktor Karpinets

Viktor Karpinets

Wojna na Ukrainie wywiera wpływ na wszystkie państwa europejskie. Ma wydźwięk, ekonomiczny, gospodarczy i społeczny. Podczas VI Kongresu Przyszłości uczestnikiem panelu dyskusyjnego nt. Aktualnej sytuacji geopolitycznej w kontekście wojny na Ukrainie będzie Viktor Karpinets - dyrektor Departamentu Współpracy PL-UA, Kredobank (grupa PKO BP). ➡️ Panel: ️Aktualna sytuacja geopolityczna w kontekście wojny na Ukrainie