Rafał Laskowski

Rafał Laskowski

Rafał Laskowski

Działania na rzecz rozwoju gospodarczego, obsługi programów pomocowych i inwestycyjnych oraz finansowania innowacji. Te zagadnienia będą przedmiotem panelu dyskusyjnego pt. „Twój Partner w biznesie - funkcjonowanie stref i PSI (Polska Strefa Inwestycji)”. Kolejnym jej uczestnikiem będzie Rafał Laskowski, Prezes Zarządu Gatra Polska Sp. z o.o.