Piotr Grzymowicz

Piotr Grzymowicz

Piotr Grzymowicz

Zapraszamy na dwa panele dotyczące ważnych kwestii społecznych i rozwoju regionu. Jeden z nich będzie poświęcony przyszłości województwa warmińsko-mazurskiego, a drugi skupi się na nowych wyzwaniach, przed którymi stoją samorządy. Jakie są kluczowe elementy dla rozwoju naszego regionu? O to pytanie zapytamy Piotra Grzymowicza - Prezydenta Olsztyna. BIO Dr inż. Piotr Grzymowicz - absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Akademii Rolniczo – Technicznej w Olsztynie. Doktor nauk technicznych. W latach 2001-2007 zastępca Prezydenta Miasta Olsztyn. Od 2009 roku Prezydent Olsztyna. Do czasu wyboru na Prezydenta Olsztyna wykładowca na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. W trakcie prezydentury Piotra Grzymowicza zrealizowano w Olsztynie szereg ważnych inwestycji: przywrócono komunikację tramwajową, zagospodarowano brzegi jez. Ukiel, zrewitalizowano najpiękniejsze olsztyńskie parki, otwarto Wodne Centrum Rekreacyjno-Sportowe „Aquasfera” oraz wybudowano i zmodernizowano dziesiątki kilometrów olsztyńskich ulic. Za swoją działalność Piotr Grzymowicz został uhonorowany tytułem „Lidera Samorządu 2016”, przyznanym przez dziennik „Rzeczpospolita” oraz został laureatem „Złotej dziesiątki” rankingu „Perły Samorządu 2017”, przygotowanego przez „Gazetę Prawną”.