Patrycja Wojciechowska – Wachuła

Patrycja Wojciechowska - Wachuła

Patrycja Wojciechowska - Wachuła

“Elastyczność to przyszłość! A zawody i kompetencje przyszłości to mój ulubiony temat” - mówi Patrycja Wojciechowska - Wachuła, koordynator badania wojewódzkiego “Barometru zawodów” z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie. Ma dwudziestoletnie doświadczenie w Publicznych Służbach Zatrudnienia! Doskonale orientuje się w trendach na rynku pracy! Z pewnością wniesie cenny wkład w przedmiotową dyskusję.