mł. bryg. Rafał Melnyk

mł. bryg. Rafał Melnyk

mł. bryg. Rafał Melnyk

Poczucie bezpieczeństwa jednostki to filar komunikacji strategicznej, a także kryzysowej. Można pokusić się o nadanie im wspólnego mianownika, jakim w tym przypadku byłaby komunikacja bezpieczeństwa. Przy czym nie należy jej utożsamiać jedynie z komunikacją interpersonalną. Aby była kompleta, powinna uwzględniać także założenia komunikacji masowej. Niezależnie od kontekstu zagrożenia, dla tego rodzaju komunikacji kluczowe będą czynniki i procesy wspomagające zapewnienie poczucia bezpieczeństwa.