mjr Mirosława Aleksandrowicz

mjr Mirosława Aleksandrowicz

mjr Mirosława Aleksandrowicz

Nieoczekiwana sytuacja nadzwyczajna. Konieczność poinformowania opinii publicznej. Komunikacja kryzysowa. Jak się do niej przygotować? W jakich sytuacjach jest uzasadniona? Czy i w jaki sposób można przygotować społeczeństwo na sytuacje kryzysowe? Kiedy jest na to najlepszy moment? Swoje stanowisko w dyskusji nt. komunikacji strategicznej przedstawi mjr Mirosława Aleksandrowicz, rzeczniczka prasowa komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. ➡️ Panel: Komunikacja Strategiczna w dobie kryzysu (ów)