Michał Dąbrowski

Michał Dąbrowski

Michał Dąbrowski

Gospodarka odpadami komunalnymi to jeden z najbardziej złożonych i skomplikowanych problemów, z jakimi borykają się samorządy i przedsiębiorcy. Uczestnikiem panelu “Gospodarka odpadami - problemy i wyzwania” będzie Michał Dąbrowski, prezes Polskiej Izby Gospodarki Odpadami. ➡️ Panel: Gospodarka odpadami – problemy i wyzwania