Maria Jedlińska

Maria Jedlińska

Maria Jedlińska

Serce psychonkologii na Warmii i Mazurach - Maria Jedlińska, dyrektor Mazurskiego Centrum Psychoonkologii i Rehabilitacji w Chorobach Przewlekłych. W poszanowaniu godności osobistej pacjentów i z ogromną empatią, w codzienności wspiera pacjentów onkologicznych w procesach zdrowienia. Będzie uczestniczką panelu: Pomysł na biznes - inwestycje w niszowe obszary. To niezwykle cenny głos w tej dyskusji.