Marcin Ogdowski

Marcin Ogdowski

Marcin Ogdowski

Bycie korespondentem to bycie w sercu wydarzeń. Bycie korespondentem wojennym to bycie świadkiem zdarzeń niezwykle trudnych, niezrozumiałych, bolesnych. To wielka odwaga i wielkie ryzyko - niewiele osób podejmuje się tego zawodu. A jeśli już się podejmie, to są to ludzie niezwykli. Już na zawsze. O tym, co dzieje się po drugiej stronie kamery rejestrującej wydarzenia na Ukrainie opowie Marcin Ogdowski - pisarz, dziennikarz, korespondent wojenny.