Marcin Kulasek

Marcin Kulasek

Marcin Kulasek – polski polityk, samorządowiec, poseł na Sejm IX i X kadencji. Absolwent Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Na tym samym wydziale zdobył stopień doktora nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia. Ukończył także podyplomowe studia z zarządzania funduszami unijnymi na UWM w Olsztynie oraz podyplomowe studia na kierunku bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe w Studium Wojskowym na Akademii Morskiej w Gdyni. W latach 2002 – 2004 był asystentem wojewody województwa warmińsko-mazurskiego. W latach 2004 – 2016 pracował w warmińsko-mazurskim oddziale Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie. W 2014 r. zdobył mandat radnego sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego. Od 2016 roku pełni funkcję sekretarza generalnego Nowej Lewicy. W wyborach parlamentarnych w 2019 r. uzyskał mandat posła na Sejm RP IX kadencji. W IX kadencji Sejmu zasiadał w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, był przewodniczącym Podkomisji stałej do spraw nauki i szkolnictwa wyższego oraz członkiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pełnił również funkcję wiceprzewodniczącym Komisji Obrony Narodowej, pracował w podkomisji, która przygotowała ustawę o Obronie Ojczyzny, zajmował się modernizacją sił zbrojnych. W wyborach, które odbyły się 15 października 2023 r. uzyskał ponownie mandat poselski. 18 grudnia 2023 r. został powołany na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Zapraszamy na panel o niezwykle istotnej tematyce, poświęcony roli wojska jako istotnego elementu napędowego gospodarki! Podczas panelu będziemy zgłębiać zagadnienia związane z różnorodnymi aspektami wpływu wojska na gospodarkę, w tym inwestycjami w sektor obronny, współpracą międzynarodową oraz transferem technologii. Nasz panelista, Marcin Kulasek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, podzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem na temat roli wojska w napędzaniu rozwoju gospodarczego. Dołącz do nas, aby dowiedzieć się więcej o kluczowej roli wojska w gospodarce i wspólnie poszukać innowacyjnych rozwiązań na przyszłość!