Łukasz Gałczyński

Łukasz Gałczyński

Łukasz Gałczyński

Łukasz Gałczyński, Wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu, będzie uczestnikiem panelu dyskusyjnego pt. „Twój Partner w biznesie”. Debata będzie dotyczyła m.in. działań na rzecz rozwoju gospodarczego, obsługi programów pomocowych i inwestycyjnych oraz finansowania innowacji.