Lucyna Kurowska

Lucyna Kurowska

Lucyna Kurowska

Gospodarka odpadami wiąże się z problemami i wyzwaniami zarówno po stronie samorządów, jak i przedsiębiorców. M.in. o tym, jakie obowiązki spoczywają na firmach wprowadzających na rynek opakowania, opowie Lucyna Kurowska, prezes zarządu Total-Eko Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna w Olsztynie. ➡️ Panel: Gospodarka odpadami – problemy i wyzwania