Krzysztof Żochowski

Krzysztof Żochowski

Krzysztof Żochowski

Krzysztof Żochowski, Prezes Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., będzie uczestnikiem panelu dyskusyjnego pt. „Twój Partner w biznesie”. Debata będzie dotyczyła m.in. działań na rzecz rozwoju gospodarczego, obsługi programów pomocowych i inwestycyjnych oraz finansowania innowacji.