Katarzyna Pietkiewicz

Katarzyna Pietkiewicz

Katarzyna Pietkiewicz

Zmieniające się trendy na rynku pracy, to rzeczywistość, z którą na co dzień mierzą się pracownicy urzędów pracy. Są one widoczne w wynikach badań rynku pracy, w zgłaszanych ofertach pracy i wymaganiach stawianych kandydatom do pracy. Do dyskusji nt. trendów na rynku pracy zaprosiliśmy Katarzynę Pietkiewicz, dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Olsztynie i Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego. ➡️ Panel: Zmiana trendów na rynku pracy w Polsce. Idzie nowe?