Jacek Wiśniowski

Jacek Wiśniowski

Jacek Wiśniowski

Starzejące się społeczeństwo oraz mierzenie się z chorobami cywilizacyjnymi tworzy przestrzeń pod nowe obszary działań okołomedycznych (np. psychoonkologia) lub wymusza zmiany w tych istniejących (np. geriatria czy opieka długoterminowa). Głos w dyskusji na temat inwestycji w niszowe obszary zabierze Jacek Wiśniowski - Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego, który aktywnie angażuje się w wydobywanie walorów prozdrowotnych Lidzbarka Warmińskiego. ➡️ Panel: Pomysł na biznes - inwestycje w niszowe obszary