dr hab. Zdzisława Marianna Kobylińska

dr hab. Zdzisława Marianna Kobylińska

dr hab. Zdzisława Marianna Kobylińska

Starzejące się społeczeństwo to nowe wyzwania ekonomiczne, społeczne i zdrowotne. To konieczność zaangażowania ekspertów, jak i działań z zakresu edukacji społecznej na rzecz idei tzw. „successful ageing” („pomyślnego starzenia się”). Zapraszamy na panel dyskusyjny, którego uczestniczką będzie dr hab. Zdzisława Marianna Kobylińska. ➡️ Panel: Czego seniorzy oczekują od państwa, samorządów i społeczeństwa