Anna Osłowska

Anna Osłowska

Anna Osłowska

Głos w dyskusji nt. medycyny przyszłości w kontekście nowoczesnego zarządzania szpitalem zabierze Anna Osłowska - dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy. Bo medycyna to nie tylko wiedza okołomedyczna i procesy lecznicze - to także specjalistyczne zarządzanie. A my do udziału w panelu zaprosiliśmy samych ekspertów! ➡️ Panel: Medycyna przyszłości - nowoczesne zarządzanie szpitalem