Anna Bułło

Anna Bułło

Anna Bułło

Anna Bułło - dyrektor regionu warmińsko-mazurskiego w Banku Gospodarstwa Krajowego. Podczas VI Kongresu Przyszłości | 24.11.2022 będzie panelistką w aż dwóch panelach dyskusyjnych! ➡️ Panel: #1 Twój Partner w biznesie, #2 Synergia nauki i biznesu.