Agnieszka Rzymowska

Agnieszka Rzymowska

Agnieszka Rzymowska

Jaka jest rola samorządów w zakresie gospodarki odpadami? Jakie obowiązki wynikają z konieczności odbioru i segregacji śmieci? Uczestniczką panelu dyskusyjnego będzie Agnieszka Rzymowska, zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. ➡️ Panel: Gospodarka odpadami – problemy i wyzwania