Beata Januszczyk

Beata Januszczyk

Beata Januszczyk – ekspert rynku pracy, menedżer publicznych służb zatrudnienia. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie, gdzie tworzy wspólnie ze wspaniałym i zaangażowanym zespołem nowoczesny i przyjazny urząd, w którym liczy się człowiek – klient urzędu, zarówno pracodawca, przedsiębiorca, jak i poszukujący pracy. Z pasją do ludzi wspiera inicjatywy i projekty na rzecz rynku pracy. Z wykształcenia magister marketingu i zarządzania, a także inżynier technologii żywności oraz absolwentka sześciu kierunków studiów podyplomowych, z administracji publicznej, zamówień publicznych, rynku pracy ze specjalnością doradztwo zawodowe, zarządzania projektami unijnymi, coachingu oraz prawa pracy, a aktualnie w trakcie studiów z zakresu przywództwa przyszłości. Jako wykształcony coach i doradca zawodowy, pomaga i wspiera innych w rozwoju osobistym oraz motywuje do lepszej jakości życia zarówno zawodowego i osobistego. Dodatkowo wykładowca i trener szkoleń w zakresie obszaru rynku pracy. Z ogromnych zaangażowaniem wykorzystuje swój potencjał na rzecz innych. Jej energia i optymizm porywa innych do działania. Wyznaje zasadę, że dużo zależy od ludzi, ich nastawienia i zaangażowania. Nie szuka powodu na NIE, tylko sposobu na TAK! Przełamując schematy na rynku pracy młodzi ludzie stają obecnie przed szeregiem wyzwań. Dlatego też niezwykle ważne jest wspieranie ich w tworzeniu świadomej ścieżki kariery zawodowej oraz rozwijaniu kompetencji przyszłości. Zapraszamy do udziału w panelu "Młodzi na rynku pracy - przełamywanie schematów", podczas którego z Beatą Januszczyk - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie, będziemy dyskutować na temat aktualnych potrzeb i oczekiwań młodych osób w kontekście nowoczesnej gospodarki. Podczas spotkania zbadamy także możliwości wsparcia młodzieży w budowaniu postaw przedsiębiorczych oraz proaktywności w kontekście ich kariery zawodowej. Dołączcie do nas i wspólnie poszukajmy skutecznych rozwiązań, które pomogą młodym ludziom odnaleźć się na rynku pracy i osiągnąć sukces zawodowy!